Hantle – czy warto

Każdy z nas zasta­na­wiał się kie­dyś nad kup­nem han­tli. Jak wiemy jest ich bar­dzo wiele. Od lek­kich do naprawdę cięż­kich. Nie­je­den z nas myślał jakie obcią­że­nia wybrać, tak aby nie zro­bić sobie krzywdy. Są one ide­alne do pod­sta­wo­wych tre­nin­gów siło­wych, które możemy wyko­ny­wać w domu, a dzięki temu szyb­ciej zauwa­żymy efekty. Ćwi­cze­nia z han­tlami powo­dują lep­sze samo­po­czu­cie, a także zwięk­szają pracę naszych mię­śni. Dodat­kowo praca z obcią­że­niami wzmac­nia nasze kości, a przez to zapo­bie­gamy oste­opo­ro­zie. 

Jak wybrać?

Jeśli jesteś osobą począt­ku­jącą i nie wiesz czym się kie­ro­wać przy wybo­rze han­tli, to już nad­cho­dzimy z pomocą. Naj­waż­niej­sze aby cięż­kość obciąż­ni­ków była dosto­so­wana do Two­ich moż­li­wo­ści siło­wych. Jeśli zro­bisz przy­naj­mniej dwa­na­ście powtó­rzeń w rów­nym tem­pie to wiedz, że wybra­łeś odpo­wied­nie han­tle dla sie­bie. Jed­nak, jeśli czu­jesz że powtó­rze­nia nie spra­wiają Ci żad­nej trud­no­ści lub na odwrót spra­wiają Ci ogromną trud­ność to wybierz inne. 

Gdzie kupisz?

Jak każdy taki sprzęt możesz go kupić przez inter­net lub w skle­pach sta­cjo­nar­nych. Ważne aby szu­kać w skle­pach, które są wypo­sa­żone w asor­ty­ment spor­towy. Pole­cam jed­nak wybrać opcję pierw­szą, ponie­waż możemy od razu wybrać han­tle pod sie­bie. Wypró­bo­wać je i zoba­czyć czy aby na pewno są one odpo­wied­nie dla nas. Gdy­by­śmy jed­nak byli nie­pewni to możemy zapy­tać spe­cja­li­stę i zdać się na jego opi­nię. Jeśli wolisz zakupy bez wycho­dze­nia z domu to wybierz opcję z kurie­rem pod dom. Wtedy będzie moż­li­wość spraw­dze­nia han­tli i w razie nie­do­pa­so­wa­nia, będzie moż­li­wość ich zwró­ce­nia. 

Rodzaje han­tli

Możemy spo­tkać różne rodzaje obciąż­ni­ków na naszym rynku. Mogą mieć one różną masę od pół kilo­grama do nawet pię­ciu. Han­tle róż­nią się także mate­ria­łem, z któ­rego są wyko­nane. Wyróż­niamy obcią­że­nia: 

-winy­lowe

-neo­pre­nowe

-żeliwne (naj­bar­dziej popu­larne) 

-gumowe (naj­lżej­sze) 

Mamy też podział na han­tle z regu­la­cją obcią­że­nia oraz te o sta­łej wadze. Dla osób począt­ku­ją­cych poleca się te bez moż­li­wo­ści regu­la­cji, ponie­waż jest mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo zro­bie­nia sobie urazu. 

Pamię­taj

Ćwi­cze­nia z han­tlami mode­lują syl­wetkę i popra­wiają kon­dy­cję naszego ciała. Pamię­taj jed­nak o odpo­wied­niej die­cie oraz dostar­cza­niu odpo­wied­niej ilo­ści wody do swo­jego orga­ni­zmu. Dodat­kowo uwa­żaj, gdy ćwi­czysz z han­tlami, na począ­tek wybierz te gumowe, które są lżej­sze. Nie ćwicz z nimi jeśli nie­dawno były u Cie­bie pro­blemy z mię­śniami bar­ków i ramion lub jesteś świeżo po zła­ma­niu. 

Hantle jako nieodłączny element treningu

Wielu osobom wydaje się, że korzystanie z jakichkolwiek dodatkowych elementów oraz obciążeń w trakcie treningów i ćwiczeń nie daje żadnych korzyści. Jest to spory błąd, ponieważ wbrew powszechnej opinii, używanie w swoich codziennych wizytach na siłowni bądź indywidualnego treningu w domu wszelkich obciążeń zdecydowanie poprawia jakość ćwiczeń. 

Hantle – dlaczego warto z nich korzystać w codziennym treningu? 

Może się wydawać, że hantle są tylko dla osób, które skupiają swoją uwagę tylko na budowie partii mięśni kończyny górnej. Owszem, dla takich osób spełniają idealnie swoją rolę, ale nie wolno zapominać, że hantle świetnie nadadzą się dla każdego, kto chce sprawić, by jego ćwiczenia nabrały wyższego poziomu. Obciążenia, z których korzysta się w trakcie różnorodnych treningów zdecydowanie mają ogromny wpływ na całokształt. Odpowiednio dobrane wobec kształtu i ciężkości hantle na pewno korzystnie wpłyną na kondycję, dodając odrobinę trudności ćwiczeniom – co z czasem jest wskazane.

Hantle przede wszystkim są wykorzystywane do ćwiczeń ogólnych, rozwojowych oraz fitness! Pozwalają rozciągnąć mięśnie całego ciała, a jednocześnie można korzystać z nich w trakcie normalnych, głównych treningów. Stanowią także niebywałą pomoc przy rehabilitacji – fizjoterapeuci korzystają z ich możliwości od wielu, wielu lat, pozwalając pacjentom na samodzielną naukę ruchu swojego ciała – właśnie dzięki obciążeniu, jakie nadają hantle.

Jakie hantle warto wybrać, by można było z nich korzystać w odpowiedni sposób? 

Istnieje naprawdę wiele typów różnorodnych hantli. Najczęściej wykonywane są z tworzyw takie jak winylowe, żeliwne bądź piaskowe. Użytkownik sam musi zdecydować, który materiał sprawdzi mu się najlepiej. Wszystko zależy od wielu indywidualnych czynników. Pamiętać trzeba natomiast, by unikać hantli stworzonych z tworzyw, które mogą niekorzystnie wpływać na utrzymanie hantli w dłoniach bądź w innych miejscach ciała – może to doprowadzić do niebezpiecznej kontuzji, której nie da się przewidzieć.

Oczywiście, nie można zapominać o kwestii ich masy. Przede wszystkim należy dobierać ciężar do swoich możliwości oraz potrzeb. Każda osoba może potrzebować danych hantli do zupełnie innych ćwiczeń i treningów. Warto na początek zapoznać się z niezbyt ciężkimi hantlami, a dopiero z czasem nabywać coraz to większe masy obciążeń.

Na rynku znajdziemy wiele kształtów oraz kolorów hantli – tu również decyzja należy do osoby, która będzie z nich korzystać. 

Ćwiczenia z hantlami – Szybki trening w domowym zaciszu

W czasach gdy, siłownie są przepełnione, a ponadto dojazd na nie w obie strony zajmuje nam połowę tego czasu, w którym moglibyśmy zrobić cały trening, wyposażenie się we własny sprzęt brzmi całkiem rozważnie.

Hantle to ciężarki do ćwiczeń występujące w stałym lub regulowanym wariancie wagowym.

Jakie hantle wybrać?

Dla zmotywowanych nowicjuszy, którym zależy na budowie masy mięśniowej w zupełności wystarczą dwa hantle, ważące do 10 kilogramów. Jeśli jednak celem jest redukcja to nawet zaopatrzenie się w dwa hantle do wagi 5 kilogramów w zupełności wystarczy. Także czy jest się mężczyzną, czy kobietą i niezależnie od celu sylwetkowego to strzał w dziesiątkę.

Wyróżniamy też kilka rodzajów hantli, przy wyborze zestawu dla siebie powinniśmy zwrócić uwagę na materiał z jakiego zostały wykonane.

Hantle winylowe, których wewnętrzna część zrobiona jest z masy betonowej, sam ich kształt jest okrągły, a na zewnątrz są pokryte warstwą winylu. Nie są drogie, ale zajmują więcej miejsca niż inne rodzaje hantli. Warto mieć na uwadze, że wyżej wymieniona masa betonowa może się stłuc i będzie się przesypywała podczas treningu

Hantle neoprenowe ich wewnętrzna część zrobiona jest z żeliwa, a pokryte są neoprenem, czyli syntetycznym kauczukiem. Zajmują mniej miejsca niż winylowe, lepiej leżą w dłoni, oraz często mają zakończenia w formie wielościanów

Hantle żeliwne najczęściej kupowane właśnie jako domowy sprzęt, ale są też popularne na siłowniach. Są wyposażone w blokady dzięki którym możemy regulować obciążenie w zależności od naszej siły i stopnia zaawansowania, możemy też obciążenia z hantli założyć na gryf, ta elastyczność czyni je najlepszym wyborem.

Ćwiczenia z hantlami

Posiadając dwa takie ciężarki jesteśmy w stanie efektowni zmęczyć całe nasze ciało. Sposobów treningu jest kilka, możemy robić wszystkie partie na jednej sesji treningowej, jedną partię na sesji treningowej albo łączyć je po dwie, lub wybrać trening mięśni wypychających oraz przyciągających tzw. Push Pull 

Ćwiczeń można wymienić bardzo dużo, poniżej znajdują się przykłady, które warto wplatać w swój trening.

  • Ćwiczenia na nogi, przysiady z hantlami – niewiele różniące się od klasycznego przysiadu, na wyprostowanych rękach trzymamy hantle w dłoniach po czym robimy przysiad. Angażuje również mięśnie pośladków
  • Ćwiczenia na łydki, wznosy na palce – na wyprostowanych rękach trzymamy hantle w dłoniach stajemy na palcach i wracamy do pozycji wyjściowej.
  • Ćwiczenia na klatkę piersiową, wyciskanie hantli leżąc – zaczynamy od położenia się na podłodze. Hantle trzymamy na ugiętych łokciach w rękach, następnie wyciskając hantle poprzez prostowanie rąk w łokciach, wracamy do pozycji startowej i powtarzamy
  • Ćwiczenia na barki, wyciskanie hantli – stajemy lub siadamy, unosimy ramiona z hantlami na wysokość uszu po czym wypychamy je nad głowę.
  • Ćwiczenia na biceps, uginanie przedramion z hantlami – stajemy prosto, łapiemy hantle podchwytem, łokcie trzymamy blisko ciała i odchylamy przedramiona od tułowia. Powtórzenie zalicza się, gdy hantle znajdują się na wysokości klatki piersiowej